Rutavdrag för flytthjälp

Låt våra erfarna och trygga händer flytta ditt hem eller kontor. Vi vet vad vi gör och ser till att du också gör det med god planering och tydlig offert.

Rutavdrag för flytthjälp

Så här fungerar RUT-avdrag för flytthjälp

Den 1 Augusti 2016 infördes RUT avdraget för flyttstädning och nu finns även RUT avdraget för fler flyttjänster!

I korthet så gäller Rutavdraget för arbetskostnaden dvs du kan dra av för packning av bohaget packning eller som vi säger stuvning av flyttbilen och även lossning av flyttbilen på nya adressen plus flyttstädningen .

Det som inte ingår är transportkostnaden eller avdrag för milkostnad. Vi som flyttfirma skötar all administration när det Gäller avdraget och priset ni får är efter RUT avdragen.

Flyttab pressmeddelande
2016-06-21
Rutavdrag för fler tjänster från 1 augusti

Från och med den 1 augusti ger fler typer av tjänster möjlighet till rutavdrag. De nya arbeten som omfattas är tjänster vid flytt mellan bostäder, fler trädgårdstjänster samt vissa IT-tjänster som utförs i bostaden.

– De nya rutreglerna gäller för arbeten som utförs och betalas från och med den 1 augusti, säger Cajsa Toresten, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Flyttjänster Vissa tjänster vid flytt av bohag mellan bostäder kommer att ge rätt till rutavdrag, till exempel flyttpackning och uppackning, lastning och lossning, samt arbetstid för transporten. Även arbete vid transport till och från magasinering ger rätt till rutavdrag om det handlar om kortare tid och denna ingår som ett led i flytten.

Kostnader för flyttbil, drivmedel eller magasinshyra ger inte rätt till rutavdrag.

Exempel på flyttjänster som ger rätt till rutavdrag:

  • Flytt av bohag mellan bostäder.
  • Flytt av bohag till och från magasinering, förutsatt att magasineringen sker under en kortare period och ingår som ett led i flytten.
  • Packning och uppackning.
  • Lastning, lossning eller annat iordningställande för transport.
  • Arbetstiden för transporten.

Däremot ger inte kostnader för flyttbil, drivmedel eller magasinhyra rätt till rutavdrag. Det innebär att arbetskostnaden måste särredovisas på flyttfirmans faktura.